Name Position DOB   Goals   Assists
  Ten Cate Coach 09.12.1954   T O F P   T O D W
1 Galinovic GK 15.11.1976
33 Karnezis GK 11.07.1985
30 Tzorvas GK 12.08.1982 1 1 1 1
12 David DF 21.05.1987
19 Gabriel DF 05.06.1981 1 1
8 Goumas DF 24.05.1975
6 Melissis DF 01.12.1982
2 Moon DF 06.04.1986
32 Pantidos DF 19.04.1991
3 Sarriegi DF 19.01.1979 1 1
23 Simao DF 23.07.1988 1 1
31 Spiropoulos DF 10.10.1983 1 1
24 Vintra DF 05.02.1981
34 Vlahos DF 16.03.1990
25 Wawrzyniak DF 07.07.1983
15 Gilberto MF 07.10.1976
27 Ivanschitz MF 15.10.1983
21 Karagounis MF 06.03.1977 3 3 1 1
4 Mattos MF 10.02.1984
29 Nilsson MF 24.06.1978
7 Ninis MF 03.04.1990
10 Cleyton FW 08.03.1983
17 Hristodoulopoulos FW 19.12.1986
26 Mantzios FW 22.04.1983 4 4
28 Petropoulos FW 28.01.1986
5 Rukavina FW 18.06.1986
14 Salpigidis FW 18.08.1981 1 1
                           
4 - 3 - 3
     
Dos Santos Mantzios Karagounis
     
Simao Gilberto Silva Sarriegi
       
Spiropoulos Goumas Vintra Nilsson
       
Galinovic