soccer-europe.com

  Name Position DOB Goals   Assists
  Anastasiadis Coach 08.03.1953 T O F P   T O D W
22 Chalkias GK 30.05.1974
12 Kotsolis GK 05.06.1979
1 Nikopolidis GK 14.01.1971
30 Fyssas DF 12.06.1973
8 Goumas DF 24.05.1975 2 2
2 Henriksen DF 27.08.1969 1 1
27 Koutelieris DF 09.09.1981
3 Olivares DF 05.06.1968
15 Saric DF 04.08.1972 1 1
14 Vokolos DF 31.08.1970
20 Basinas MF 04.01.1976 2 2
24 Boateng MF 02.05.1983
5 Galetto MF 13.01.1971
26 Karagounis MF 06.03.1977 1 1
18 Koutsoures MF 16.02.1975
6 Paulo Sousa MF 30.08.1970 1 1 1 1
10 Pflipsen MF 31.10.1970
21 Liberopoulos FW 04.08.1975 3 2 1
17 Nasiopoulos FW 25.05.1973 1 1 1 1
16 Seitaridis FW 06.04.1981 1 1
11 Sigurdsson FW 14.09.1974
32 Villa FW 18.07.1978
7 Vlaovic FW 07.08.1972
9 Warzycha FW 17.11.1964 2 2