soccer-europe.com

  Name Position DOB Goals Assists
  Lobanovskyi Coach 06.01.1939 - -
12 Kernozenko GK 04.06.1976
13 Romanenko GK 24.03.1977
1 Shovkovskyi GK 02.01.1975
6 Dmytrulin DF 10.02.1975 1
17 Fedorov DF 12.08.1975
4 Holovko DF 06.01.1972 1 1
21 Yezerskiy DF 15.11.1976
7 Kaladze DF 27.02.1978 1 2
2 Khatskevitch DF 19.10.1973 2
25 Mamedov DF 21.08.1972 1 (og)
23 Radchenko DF 19.07.1976
5 Vaschuk DF 02.01.1975 1
14 Husin MF 11.12.1972 1 1
15 Iachkin MF 29.04.1975 1
18 Kardash MF 14.01.1973
19 Kormiltsev MF 22.01.1974
9 Kossovskyi MF 11.08.1973 1
20 Mikhailenko MF 13.07.1973
8 Bialkevich FW 27.01.1973 3
- Demetradze FW 26.09.1976 1
3 Guerassimenko FW 17.12.1970 2
22 Konovalov FW 01.03.1972 1
24 Kossyrin FW 18.09.1977
11 Rebrov FW 03.06.1974 8 (3 pen) 1
16 Shatskikh FW 30.08.1978 1 2
10 Venhlinskyi FW 21.03.1978