soccer-europe.com

  Name Position DOB Goals   Assists
  Semine Coach 05.11.1947 T O F P   T O D W
32 Abramov GK 18.06.1982
22 Khapov GK 21.10.1964
1 Ovchinnikov GK 10.11.1970
3 Drozdov DF 16.01.1972
5 Ignashevich DF 14.07.1979 1 1
31 Ionov DF 29.03.1983
4 Lekgetho DF 24.03.1974 1 1
2 Nizhegorodov DF 07.06.1977
14 Pachinin DF 12.09.1974
35 Reznik DF 06.01.1983
17 Sennikov DF 24.06.1976
16 Evseev MF 08.01.1976 1 1 1 1
11 Cesar MF 26.02.1980 1 1
27 Golovkov MF 27.04.1983
7 Izmailov MF 21.09.1982
34 Khoussiainov MF 30.06.1983
10 Loskov MF 12.02.1974 2 2 1 1
8 Maminov MF 04.09.1974
21 Mnguni MF 18.03.1974 1 1
18 Obradovic MF 03.08.1977
26 Popel MF 01.01.1983
6 Sirkhayev MF 16.03.1974
19 Vucicevic MF 11.08.1979
55 Adamu FW 20.10.1979
15 Buznikin FW 01.03.1977
9 Obiorah FW 24.08.1978 2 2
46 Ovtchinnikov FW 07.12.1984
25 Pimenov FW 25.11.1981 2 2
24 Zinovev FW 15.06.1981